Nhãn dán tan trong nước

Nhãn dán tan trong nước dễ dàng rơi ra mà không để lại keo. Sau khi giấy tan trong nước gặp nước và rớt nhãn, vật liệu bề mặt có thể được khuấy và phân tán, giúp giảm thời gian lao động, phù hợp dán vỏ vỉ PET trong suốt có thể dán lên chai, lon hoặc trái cây.
Dissolvable label is a water soluble facestock coated with water soluble adhesive.Dissolvable label can be removed by running through water