Tem nhãn dán decal

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng sử dụng và in ấn tem nhãn dán, Symbio, Inc. phấn đấu để cung cấp hệ thống đa dạng chất liệu bề mặt và keo dán. Sản phẩm của công ty có thể được tùy chỉnh theo ý khách hàng một các dễ dàng vì chúng tôi cung cấp dịch vụ gia công và chia sợi cho phù hợp với nhu cầu từng sản phẩm. Với công nghệ tổng hợp polymer và hệ thống máy phủ keo, chúng tôi có khả năng tích hợp các giải pháp tối ưu vào quá trình sản xuất và sản phẩm, từ đó làm đa dạng hóa chủng loại sản phẩm mà công ty cung cấp.View:

total: 11