Cam kết về môi trường

Chúng tôi cam kết tạo ra hoạt động sản xuất thân thiện với môi trường bằng cách giảm thiểu lượng dung môi và các chất liệu độc hại trong sản phẩm, cũng như chuyển hóa công thức keo dung môi sang keo nước. Với hệ thống tái chế dung môi, chúng tôi có thể phân hủy và tái sử dụng chúng cho quy trình sản xuất. Với những dung môi gây ô nhiễm và không thích hợp để tái sử dụng, chúng sẽ được phân hủy đúng quy trình trong hệ thống xử lý chất thải RTO (regenerative thermal oxidizer). Để hoàn thiện cam kết về môi trường của mình, chúng tôi cố gắng giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng và tái thiết để tạo ra môi trường ổn định bền vững, cũng như lập thành một nhóm với các nhà cung ứng xanh, hỗ trợ lẫn nhau để cùng thực hiện các cam kết về môi trường.

Chúng tôi ưu tiên sản xuất các sản phẩm phù hợp quy chuẩn RoHS, halogen- free và VOC-free để nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo sự an toàn cho người tiêu dùng.

Bằng việc thêm các tính năng mới cho sản phẩm, chúng tôi có thể làm tăng hiệu quả chi phí và giá trị sản phẩm, mang lại sự bền vững trong chuỗi cung ứng, không ngừng tạo ra cơ hội phát triển cho nhà cung ứng của chúng tôi.