Công nghiệp y tế

Medical Industry Tapes-Symbio Ngành y học tân tiến đóng vai trò quan trọng trong xã hội hiện đại ngày nay. Trong thời đại khoa học cơ bản và ứng dụng phát triển nhanh chóng, xã hội cũng đang dần chuyển biến theo, do đó ngành công nghiệp sản phẩm y tế đang đối mặt với thách thức và cơ hội khổng lồ. Sự phát triển của ngành y tế luôn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại quan như mức độ ảnh hưởng xã hội, kinh tế, chính trị, mô hình hoạt động và khoa học kỹ thuật. Ba xu hướng nghiên cứu chính trên thị trường hiện nay bao gồm công nghệ sinh học, sản xuất dược liệu và thiết bị y tế. Nhu cầu của những thị trường này được thúc đẩy bởi sự già hóa dân số và sự gia tăng các loại bệnh ở các nước đang phát triển. Sự phát triển của ngành công nghiệp sản phẩm y tế luôn được đặt kỳ vọng cao.

Symbio gia nhập thị trường sản phẩm y tế hơn 10 năm. Với các nghiên cứu hàng đầu và khả năng phát triển các sản phẩm băng dán chất lượng cao ít gây kích ứng, chúng tôi đã vượt qua các cuộc kiểm tra và độ tương thích sinh học và đạt được chúng nhận quốc gia GMP. Trong lúc phát triển các sản phẩm băng vết thương đa dạng, chúng tôi đặt tiêu chuẩn kiểm nghiệm cao trong mỗi công đoạn sản xuất để ưu tiên tạo ra sản phẩm an toàn và thích hợp cho người tiêu dùng. Thông qua sản phẩm băng dán chất lượng và hiệu quả sử dụng cao, Symbio mong muốn đóng góp nỗ lực trong việc chăm sóc vết thương cho bệnh nhân.