Kỹ thuật

Quá trình chuyển hóa polymer

Với các nghiên cứu về vật liệu polymer như acrylic, cao su, PU, silicon... nghiên cứu về quá trình polymer hóa của chúng tôi hỗ trợ cho công thức tạo ra keo nhạy áp mới, như là keo chịu được nhiệt độ cao, độ bám dính tốt, độ bền cao, chống UV và cảm nhiệt để đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng. Các chuyên gia của chúng tôi hiểu rằng kỹ thuật tổng hợp polymer cho chúng tôi không gian để điều chỉnh công thức, là yếu tố quan trọng để cạnh tranh trong việc nắm bắt sản phẩm mới và phát triển sản phẩm. Điều này cũng cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ về công nghệ để làm hài lòng các nhu cầu của khách hàng.  

Polymer lưu biến

Nghiên cứu về lưu biến polymer giúp chúng tôi hiểu được sự biến dạng của vật liệu polymer trong quá trình tổng hợp keo, tráng lớp phủ, cắt thành cuộn và gia công, cũng như đưa ra những lời khuyên chính xác cho khách hàng về môi trường sản xuất, quá trình vận chuyển và điều kiện bảo quản lưu kho.

Phân tích quang phổ

Phòng thí nghiệm phân tích quang phổ chuẩn thế giới của chúng tôi là nơi các chuyên gia đầy kinh nghiệm tiến hành phân tích định lượng chính xác vật liệu và thành phần, bao gồm cả phân tích sắc ký và nhiệt độ. Với khả năng và công cụ phân tích nâng cao và chúng tôi có thể ứng dụng nghiên cứu và kiến thức vào lĩnh vực hóa học polymer; khống chế được hiệu ứng lưu biến bởi các ứng dụng khả năng và kiến thức của chúng tôi về lưu biến học.