Băng keo văn phòng phẩm

Trong dòng băng keo văn phòng phẩm, chúng tôi có nhiều sản phẩm đa dạng như sau:

  1. Băng keo siêu trong suốt: Thích hợp cho niêm phong thùng hàng hoặc bao thư, gói quà và đóng gói.
  2. Băng keo vô hình: Bề mặt băng keo ăn mực, dùng trong dán cố định vĩnh viễn, khi dùng máy photocopy và máy fax không quét được hình băng keo. Khi gỡ khỏi bề mặt dán không để lại keo dư.
  3. Băng keo dễ xé: Dễ xé tay, thích hợp cho các công việc cần xử lý thủ công, cung cấp độ bám dính tốt cho niêm phong bao thư, đóng gói dạng nhẹ và dán hàng hóa thủ công cỡ nhỏ. Invisible TapeUltratransparent stationery tapeHand-tearable tape